voorwaarden - De Zwerver

Sponsors

voorwaarden

 

 

Kinderdijk, juli 2023

 

 

Regels en voorwaarden inzake het lidmaatschap van v.v. De Zwerver te Kinderdijk.

 

Lid worden:

 

  • U vult een inschrijfformulier in met daarop alle n.a.w. gegevens en de machtiging voor het automatisch incasseren van de contributie.
  • U ondertekent het formulier.

 

Overschrijving van een andere vereniging naar De Zwerver:

  • U meldt u aan bij De Zwerver, welke de aanvraag tot overschrijving in SportLink zet.

Als de uitschrijvende vereniging de overschrijving akkoord geeft, kan de overschrijving doorgaan.

  • U vult een inschrijfformulier in met daarop alle n.a.w. gegevens en de machtiging tot automatische incasso van de contributie.
  • U ondertekent het formulier.

 

Overschrijving van v.v. De Zwerver naar een andere vereniging:

  • U meldt u bij de nieuwe vereniging en deze zet de aanvraag tot overschrijving in SportLink.
  • Als aan alle ( o.a. financiële) verplichtingen is voldaan keurt v.v. De Zwerver de overschrijving goed.

 

Alleen als aan bovenstaande is voldaan, kunnen wij uw lidmaatschap definitief maken.

 

Betaling contributie:

  • Geschiedt door automatische incasso.
  • U gelieve er voor te zorg te dragen dat er voldoende saldo op uw rekening staat om de incasso succesvol te laten plaatsvinden.

 

Opzeggen lidmaatschap:

Het opzeggen van het lidmaatschap van v.v. De Zwerver kan alleen geschieden door dit schriftelijk te melden aan de ledenadministratie. Voor adres: zie website. Opzeggen van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand (30 mei) voorafgaand aan het einde van het seizoen gedaan worden.

 

Noot:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een jaar van 1 juli t/m 30 juni.

Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk als de volledige contributie voor het lopende seizoen is voldaan.

 

 

Het bestuur van v.v. De Zwerver

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!