Sponsors

nieuwsbrief

Nieuwsbrief club van 100  –  juli 2019

 

 

Het belang van de club van 100:

De club van 100 is een onmisbare ondersteuning van de vereniging. De bestedingen komen voor het allergrootste deel ten goede van de gehele club. De lijst van zaken die (mede) door de club van 100 gerealiseerd konden worden is inmiddels van indrukwekkende omvang.

 

Alle leden van de club van 100 bedankt voor uw steun!

 

Mededelingen:

Ook afgelopen jaar is het ledenaantal van de club van 100 toegenomen. Inmiddels staat de teller

op 110 leden.

 

Besteding gelden 2018/2019:

Conform voorstel en door tussentijdse suggesties werden de volgende bestedingen gedaan:

1)      Vervanging slangen sproei-installatie hoofdveld: De oude slangen zijn vervangen vanwege veelvuldig lekken. Totale kosten € 900,-.

2)      Elektronisch scorebord: Aan het begin van het seizoen 2018/2019 is het elektronisch scorebord in gebruik genomen. Hieraan is € 2.000,- bijgedragen.

3)      Aanpassing aan de bar: Aanschaf van de kast die achter de bar geplaatst is. Hieraan is € 818,- betaald.

4)      Vervanging doelnetten op het kunstgrasveld: De doelnetten bleken versleten. Hieraan is

€ 170,- betaald.

5)      Wedstrijdbal seizoen 2018/2019: Er is een wedstrijdbal geschonken. Hieraan is € 75,- betaald.

6)      Administratiekosten: De administratiekosten bedroegen € 143,-. Hierin zijn o.a. de bankkosten opgenomen.

 

Vervallen bestedingsdoelen 2018/2019:

- Draadloos pinapparaat: Vanuit de vereniging is er een tweede kassa en pinapparaat aangeschaft.

- Geluidsinstallatie voor buiten: Vanuit de vereniging is er een tablet aangeschaft voor het kunnen afspelen van muziek.

 

Financieel overzicht:

Saldo op 1-7-2018                                                                                     €   4.320,-

Opbrengsten 2018/2019 (bijdrage leden)                              €   7.975,-

Totaal                                                                                           =             € 12.295,-

 

Bestedingen 2018/2019 (zoals bovenstaand vermeld):     

900 + 2.000 + 818 + 170 + 75 + 143                                         =             €   4.106,-

 

Saldo op 30-6-2019                                                                                   €   8.189,-

Verwachte opbrengst 2019/2020                                                          €   8.150,-

Te besteden                                                                                 =             € 16.339,-

 

Kascontrole:

Jaap Roodnat heeft de kascontrole over 2018/2019 uitgevoerd. De administratie en de aansluiting met het banksaldo is door hem bekeken en goedgekeurd.

 

Voorstel bestedingsdoelen 2019/2020:

Samen met het bestuur is nagedacht over bestedingsdoelen voor 2019/2020, te weten:

- Vergroten terras: De werkzaamheden worden tijdens de zomerperiode uitgevoerd. Het benodigde materiaal (o.a. zand en tegels) zal door de club van 100 betaald worden.

- Vervanging van de buitentafels op het terras: De huidige tafels worden slecht(er). Nadat het terras vergroot is zullen we ons hierop nader oriënteren.

- Het moderniseren van de toiletten en doucheruimtes: De vereniging heeft besloten groot onderhoud uit te voeren aan de toiletten en doucheruimtes. De toegezegde bijdrage is € 2.000,-.

- Lockers voor het opbergen van waardevolle spullen: De lockers zullen in de gang geplaatst worden. Het tassenrek wordt kleiner gemaakt. De kosten zijn voor rekening van de club van 100.

- Vervangen van de speakers (en bekabeling) in de kantine: Er wordt nog geïnformeerd naar de mogelijkheden en eventuele kosten hiervoor.

 

De verwachting is dat er, na realisatie van bovengenoemde bestedingsdoelen, een aanzienlijk bedrag op de bankrekening blijft staan. In 2020 zal er renovatie aan het hoofdveld plaatsvinden.

Na overleg met het bestuur en de veldcommissie is gebleken dat er op het gerenoveerde veld een grote behoefte bestaat aan een ingebouwd beregeningssysteem. De concrete mogelijkheden hiervoor moeten nog onderzocht worden. Als dit gerealiseerd zal worden wil de club van 100 hier een grotere financiële bijdrage aan leveren.

 

Wij willen u vragen om uw mening te geven over de voorgestelde bestedingsdoelen. Wellicht heeft u zelf ook nog ideeën?

 

U kunt voor 31 juli 2019 telefonisch of per e-mail contact opnemen met Claudia van Driel. Reageert u niet, dan gaan wij er vanuit dat u het met de voorgestelde bestedingsdoelen eens bent.

 

Factuur 2019/2020:

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de factuur van de club van 100 voor 2019/2020.

Wij verzoeken u het rekeningnummer van de SNS Bank te gebruiken: NL32 SNSB 0815 2514 08

 

Uw mening en/of suggesties:

Schroom niet om dit te uiten en u krijgt gegarandeerd een reactie.

 

Secretariaat club van 100:

Claudia van Driel

Tel: 06-12044222

E-mail: drieletjes@kpnplanet.nl

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Claudia van Driel, Ab van Driel, Gerrit de Jong en Bertus de Zwart

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!